Badania naukowe na temat wizualizacji

Wizualizacja danych i infografika jest stosunkową nową dziedziną badań naukowych. Diagram „Visualization Studies” pozwala się zapoznać z dokonaniami rożnych autorów zajmujących się tą tematyką.

Advertisements


%d bloggers like this: